Ing. Vladimír Novotný

Překlady a tlumočení

Překlady a tlumočení

Překlady v jazycích (obousměrné):
Němčina – běžné i odborné, ověřené – ukončeno 11/2020
Angličtina – běžné i odborné
Ruština – běžné i odborné

Specializace:
Obchod, právo, ekonomika, zdravotnictví, lokalizace účetního software pomocí Sisulizer, technika – informační technologie, automotive, elektrotechnika, energetika, automatizace, výpočetní technika, strojírenství.

Příklady ověřených překladů:
Rozsudky, notářské zápisy, smlouvy a dohody různého druhu, výpisy z obchodního a trestního rejstříku, živnostenské listy, čestná prohlášení, diplomy, vysvědčení, rodné, oddací a úmrtní listy, apostily, osvědčení a potvrzení různého druhu, lékařské zprávy, úřední rozhodnutí, dožádání o právní pomoc, plné moci a jiné právní dokumenty.

Jak vypadá ověřený překlad:
Překlad opatřený razítkem, podpisem a doložkou soudního tlumočníka se spojí s překládanou listinou, s níž pak tvoří jeden celek. Máte-li dokumenty, jejichž originál si chcete ponechat, stačí provést tzv. vidimaci – ověření shody kopie s danou listinou, kterou provádějí např. notáři, obecní úřady či pošta (CzechPoint).

Příklady odborných překladů:
Obchodní smlouvy, pracovní smlouvy, dohody, prodejní a nákupní podmínky, stanovy společnosti, návody a manuály strojů a zařízení, katalogy, certifikáty, technické listy, zkušební protokoly, znalecké posudky, lokalizace webových prezentací, účetní doklady atd.

Tlumočení v jazycích:
Němčina – při obchodních jednáních apod.
Angličtina – při obchodních jednáních apod.
Ruština – při obchodních jednáních apod.

Další služby - na přání zajistím:
osobní vyzvednutí a doručení dokumentu u Vás
vidimaci dokumentu – ověření kopie, aby Vám zůstal originál
korekturu rodilým mluvčím

Termíny:
Rychlost vyhotovení překladu závisí na rozsahu, terminologii, čitelnosti a formě.
Respektuji požadované termíny, pracuji i o víkendech.
Poskytuji i expresní překlady v řádu hodin.

Předání podkladů:
V tištěné nebo elektronické formě. Předání osobně, poštou, e-mailem. Na přání osobní vyzvednutí a předávka na sjednaném místě.