Ing. Vladimír Novotný

Překlady a tlumočení

Kvalita a reference

Soudní překlady a tlumočení jsou vysoce specializovanou činností, jež klade vysoké nároky na odbornost. Jako soudní překladatel a tlumočník jsem musel prokázat svou kvalifikační, osobní i bezpečnostní způsobilost k této činnosti.

Kvalifikace a vzdělání:
Léta studia cizích jazyků – gymnázium, jazykové školy (státní jazykové zkoušky)
Vysoká škola ekonomická v Praze – Obchodní fakulta (specializované zkoušky)
Semináře zaměřené na zahraničně-obchodní problematiku
Trénink na Deutsche Management Akademie Niedersachsen (certifikát)
Zkouška z marketingu CIMA
Kurzy pořádané Komorou soudních tlumočníků ČR (specializovaná zkouška pro soudní překlad a tlumočení na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze)

Jsem členem Komory soudních tlumočníků České republiky®. Navíc mám 25 let zkušeností z průmyslu, obchodu a marketingu na manažerské úrovni, znalosti z technických oborů, zvláště pak elektrotechniky a strojírenství, vedl jsem týmy obchodníků a techniků v exportně orientované výrobní společnosti. Rozumím tak potřebám firem.

Praxe:

25 let překladů a tlumočení v soudní, obchodní i soukromé sféře. Zaručuji mlčenlivost, spolehlivost a flexibilitu.

Ke stažení:

Certifikát UK Praha
Profesní pojištění

Reference – zakázky jsem realizoval pro:
Státní zastupitelství
Okresní a Krajské soudy
Policii České republiky
Advokátní kanceláře
Notáře

Firmy jako např.:
Baur Formschaumtechnik s.r.o.
BLOCK a.s.
C.B.G. Impex s.r.o.
Česká pošta, s.p.
ČSAD Vsetín, a.s.
ES control CZ
Exodus grafické studio
Foresta SG, a.s
KEMMERICH CZECH s.r.o.
LPT System s.r.o.
Matthias Meidlinger CZ s.r.o.
Mayer & Cie. CZ, s.r.o
MEZSERVIS spol. s r.o.
SERVIS CLIMAX a.s.
ST LOGISTIC s.r.o.
STIM ZET a.s.
TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o.
TES VSETÍN s.r.o.
TOMEK INTERNATIONAL, s.r.o.
VALATRANS a.s.
V-PLAST VSETÍN, s.r.o.
Vydavatelství Ethos spol. s r.o.
WOCO STV s.r.o.
Soukromé osoby
Softwarové firmy
Překladatelské agentury