Ing. Vladimír Novotný

Překlady a tlumočení

Ceny

Cenu kalkuluji buď za normostranu cílového textu (tj. 1800 znaků vč. mezer) nebo za slovo zdrojového textu. Cena se odvíjí od toho, zda se jedná o úřední překlad (ověřený, s kulatým razítkem) nebo o překlad bez razítka, formátu zdrojového textu a formátu požadovaného.

Cenu sdělím obratem telefonicky nebo emailem – ideálně po zaslání dokumentu k nahlédnutí, event. podle jeho popisu telefonicky.

Nejsem plátce DPH, takže ceny jsou konečné.