Ing. Vladimír Novotný

Překlady a tlumočení

Němčina – běžné i odborné

Angličtina – běžné i odborné

Ruština – běžné i odborné