Ing. Vladimír Novotný

Překlady a tlumočení

Němčina – včetně úředních = ověřených, soudních, s razítkem

Angličtina – běžné i odborné

Ruština – běžné i odborné